Poznaj KSM!

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży tworzą ludzie pełni wiary, nadziei i miłości. Cechuje nas Boża radość, a zarazem pracowitość, aktywność, otwarcie na Boga i drugiego człowieka.

Wszystko to realizujemy poprzez duchową formację, rekolekcje, dni skupienia, ale również sport, teatr, imprezy okolicznościowe, szkolenia, kolonie i obozy językowe dla dzieci i młodzieży.

Tworzymy także Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Zabieramy głos w sprawach społecznych, ewangelizujemy i bronimy życia,

Dzięki Diecezjalnej Szkole Lidera kształtujemy lokalnych przywódców oraz odpowiedzialnych i dojrzałych młodych. Mamy swoje zdanie i odwagę, by je głosić. W ten sposób budujemy nie tylko teraźniejszość, ale inwestujemy w Bożą przyszłość.

Więcej informacji o nas i o naszych działaniach znajdziesz na: http://krakow.ksm.org.pl/.

Możesz nas też śledzić na FB:  KSM na FB.